Próbki egzaminacyjne

 

  1. Wymiary złącza próbnego dla spoin czołowych blach   Opis:

 

t grubość materiału złączna próbnego  1. Wymiary złącza próbnego dla spoin pachwinowych blach   0,5 × t ≤ a ≤ 0,7 × t   Opis:

 

a grubość nominalna spoiny pachwinowej
t grubość materiału złączna próbnego
z długość przyprostokątnej spoiny pachwinowej  1. Wymiary złącza próbnego dla spoin czołowych rur   Opis:

 

D średnica zewnętrzna rury
t grubość materiału złączna próbnego (grubość ścianki)  1. Wymiary złącza próbnego dla spoin pachwinowych rur   Opis:

 

a projektowana grubość spoiny
D średnica zewnętrzna rury
h długość złącza próbnego
t grubość materiału złączna próbnego (blachy lub rury)
z długość przyprostokątnej spoiny pachwinowej

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart