Oznaczenie egzaminu spawacza

(wg. PN-EN 287 oraz PN-EN ISO 9606)

Przykład oznaczenia:

 

 

 

   1. Norma według której odbył się egzamin
PN-EN 287-1:2011 Stal
PN-EN 9606-2 Aluminium i stopy aluminium
PN-EN 9606-3 Miedź i stopy miedzi
PN-EN 9606-4 Nikiel i stopy niklu
PN-EN 9606-5 Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu


   1. Numery odniesienia procesów spawania wg PN-EN ISO 4063
111 spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA
114 spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym
121 spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
131 spawanie metodą MIG
135 spawanie metodą MAG
136 spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
137 spawanie w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym
141 spawanie metodą TIG
15 spawanie plazmowe
311 spawanie acetylenowo-tlenowe


   1. Rodzaje złącza egzaminacyjnego
P blacha
T rura


   1. Rodzaj spoiny
BW spoina czołowa
FW spoina pachwinowa


   1. Grupy materiałowe wg. PN-CR ISO 15608
1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2
1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2
1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2
1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję
2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2
3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2
4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%
5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35%
6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu
7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%
8 Stale austenityczne
9.1 Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%
9.2 Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%
9.3 Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%
10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex)
11 Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C ≤ 0,5%
W21-W23 Czyste aluminium lub jego stopy
W31-W36 Czysta miedz lub jej stopy
W41-W47 Czysty nikiel lub jego stopy
51.1-51.4 Czysty tytan lub jego stopy


   1. Materiał dodatkowy
nm bez materiału dodatkowego
A otulina kwaśna
B otul. zasadowa lub drut proszkowy zasadowy
C otulina celulozowa
M drut proszkowy z proszkiem metalicznym
P drut proszkowy rutylowy - z szybko krzepnącym żużlem
R otul. rutylowa lub drut proszkowy rutylowy - z wolno krzepnącym żużlem
RA otulina rutylowo-kwaśna
RB otulina rutylowo-zasadowa
RC otulina rutylowo-celulozowa
RR otulina rutylowa (grubootulona)
S drut elektrodowy / pręt
V drut proszkowy rutylowy lub zasadowo/fluorkowy
W drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z wolno krzepnącym żużlem
Z druty proszkowe innego typu
Y drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z szybko krzepnącym żużlem


   1. Zakres kwalifikacji wynikający z grubości materiału
    • i grubości stopiwa złącza próbnego dla spoin czołowych
Grubość próbki
t [mm]
Zakres kwalifikacji
t < 3 t do 2*ta)
3 ≤ t ≤ 12 3 mm do 2*tb)
t > 12 ≥ 5 mm
b) w przypadku spawania metodą 311: t do 1,5*t
a) w przypadku spawania metodą 311: 3 mm do 1,5*t
     • złącza próbnego dla spoin pachwinowych
Grubość próbki
t [mm]
Zakres kwalifikacji
t < 3 t do 3 mm
t ≥ 3 ≥ 3 mm


 • Zakres kwalifikacji dla średnicy zewnętrznej rury
Średnica
zewnętrzna próbki
D
Zakres ważności
D ≤ 25 mm D do 2xD
D > 25 ≥ 0,5xD (25 mm min.)


 • Pozycje spawania wg PN-EN ISO 6947
PA podolna
PB naboczna
PC naścienna
PD okapowa
PF pionowa, z dołu do góry
PH pionowa, z dołu do góry (rury)
PG pionowa, z góry na dół
PJ pionowa, z góry na dół (rury)
H-L045 Rura, Oś: pochylona; Spoina: z dołu do góry
J-L045 Rura, Oś: pochylona; Spoina: z góry na dół

więcej na temat pozycji spawania...

 • Sposób wykonania złącza egzaminacyjnego
bs   spawanie dwustronne
ss   spawanie jednostronne
  nb spawanie bez podkładki
  mb spawanie na podkładce
     
sl   spawanie jednościegowe (tylko dla spoin pachwinowych)
ml   spawanie wielościegowe (tylko dla spoin pachwinowych)
     
rw   spawanie techniką w prawo (tylko dla metody 311)
lw   spawanie techniką w lewo (tylko dla spoin pachwinowych)

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart