LDT

Badania nieniszczące NDT (Non-Destructive Testing) nie ingerując w konstrukcję obiektu, pozwalają na ocenę jego stanu, bez wywołania zmian własności użytkowych.

Obecnie wraz z rosnącymi wymaganiami związanymi z jakością produktów badania nieniszczące są coraz częściej wykorzystywane w procesach produkcyjnych oraz w eksploatacji urządzeń technicznych.

Badania nieniszczące pozwalają na monitorowanie cykl życia produktu i przez eliminację wad pozwalają zapobiegać awariom. Wykonywanie badań nieniszczących na każdym etapie wytwarzania zapewnia zachowanie odpowiednich standardów wykonania.

 

Nasze laboratorium posiada uznanie wg. Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego - WUDT-LAB wydanie 1/2019 wydane przez:

 

Zakres badań wykonywanej przez naszą firmę obejmuje następujące metody nieniszczące:

  • MT – Magnetyczno – Proszkową

  • PT – Penetracyjną

  • UT – Ultradźwiękową

  • UTT – Ultradźwiękowe pomiary grubości

  • VT – Wizualną

  • HT - Pomiar twardości

  • PMI - Składu chemicznego stali

 

Dzięki wysoko kwalifikowanemu zespołowi współpracowników z wieloletnim doświadczeniem w badaniach NDT gwarantujemy wysoką jakość usług. W naszych badaniach stosujemy nowoczesny, wysokiej klasy sprzętu badawczy.

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart