Nasze laboratorium posiada uznanie wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (nr LBU-257/12-19). Nasze laboratorium posiada uznanie nieprzerwanie od 2013 roku.

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart