Nasze laboratorium posiada uznanie wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (nr LBU – 257/12).

 

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart