Nasze laboratorium posiada uznanie wg. Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego - WUDT-LAB wydanie 1/2019. Uprawnienie zostało wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (nr LBU-257/12-21). Nasze laboratorium posiada uznanie nieprzerwanie od 2013 roku.

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart