Medal im. inż. STANISŁAWA OLSZEWSKIEGO został po raz pierwszy wybity w Mennicy Państwowej w roku 1987. Jest on przyznawany przez Sekcję Spawalniczą SIMP najwybitniejszym polskim i zagranicznym spawalnikom w uznaniu ich zasług dla spawalnictwa. Uchwała o wybiciu medalu z podobizną inż. Stanisława Olszewskiego została podjęta 15 listopada 1985 roku na rozszerzonym posiedzeniu Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP z okazji 100-lecia wynalezienia metody spawania łukowego. Metoda ta została zgłoszona i zarejestrowana w 1885 roku, a jej autorem był wybitny Polak inż. Stanisław Olszewski (współudział w tym wynalazku miał również Mikołaj Benardos, Rosjanin).

 

W 2006 roku inż. Adam Kocon, właściciel firmy GKU2000 s.c. został uhonorowany medalem im. inż. STANISŁAWA OLSZEWSKIEGO za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa.

 

Lista osób i instytucji, które otrzymały medal na stronie Sekcji Spawalniczej SIMP.

 

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart