Kursy i szkolenia

 

Tempo zmian zachodzących w dzisiejszej gospodarce zmusza firmy do inwestowania w kapitał ludzki. Pracownik z rzetelną wiedzą i odpowiednimi kompetencjami przyczynia się do konkurencyjności firmy.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że warto podnosić kwalifikację. Jednak jest  kilka argumentów, o których należy szczególnie pamiętać:

  • Uczestnictwo w szkoleniu daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz lepszego korzystania z wypracowanych już doświadczeń.
  • Szkolenia umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy, dzięki czemu utrzymuje się profesjonalny poziom realizowanych zadań. Pracownik, który posiada odpowiednie kwalifikacje ma szansę poprawić wydajność i jakość swojej pracy.
  • Kursy i szkolenia podnoszące kompetencję dają wielu pracownikom możliwość zaspokajania swoich potrzeb samorealizacji, są często postrzegane jako forma nagrody i wyróżnienia, co pełni wtedy również funkcję motywacyjną.
  • Kursy i szkolenia mogą mieć również znaczenie w procesie fluktuacji kadr. Mimo dużej grupy ludzi szukających pracy, nie jest łatwo znaleźć dobrego pracownika. Przed zwolnieniem solidnego człowieka warto zastanowić się nad jego dokształcaniem i przekwalifikowaniem na inne stanowisko.
  • W dobie ciągłych zmian, szkolenia okazują się lekarstwem lęk i opór przed nowością.  Boimy się tego, czego nie rozumiemy - warto zatem zapoznać się z innowacyjnym rozwiązaniem właśnie na szkoleniu.
  • Firmy, która dba o swoich pracowników i pozwala im się rozwijać, zyskuje również na pozytywnym wizerunku wśród kontrahentów.

 


Nasza firma zapewnia kursy i szkolenia:

 

Ponadto dla kadry nadzorującej oferujemy kurs nadzoru prac spawalniczych.

 

Organizujemy kursy zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Kursy mogą odbywać się w naszej siedzibie lub w Państwa firmie.  Kursy organizowane w miejscu pracy kursantów powodują tylko częściowe oderwanie od pracy, odbywają się w godzinach południowych lub popołudniowych, co znacznie obniża koszty i ogromnie poprawia organizację pracy.

 

Standardy Jakości Szkolenia

Orgnizowane przez nas szkolenia odbywają się w warunkach, zapewniających komfort uczestników i spełniających Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) tj; odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach do zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

Harmonogramy czasowe prowadzonych przez nas szkoleń spełniają następujące ( zgodne z MSUESwymagania: czas jednego modułu nie przekracza 5 następujących po sobie dni; czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia ; w czasie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe; w trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest przerwa trwająca min. 45 minut. Dopuszczalna jest realizacja szkoleń nie spełniających ww. Warunków, o ile jest to uzasadnione specyficzną formą pracy wynikającą z przyjętych celów i metod kształcenia.

 

Ośrodek szkoleniowy GKU 2000 wyposażony jest w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć praktycznych.

 

Procedura reklamacji szkolenia

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart