Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu zakładów do certyfikacji związanych ze spawalnictwem. Z powodzeniem przygotowaliśmy wiele firm do wdrożenia standardów wynikających z poniższych norm i przepisów, w wyniku czego możliwe było uzyskanie certyfikatów wydanych przez jednostki notyfikowane.

 • PN-EN ISO 3834 (Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych)
 • PN-EN 1090 (Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych)
 • PN-EN 15085 (Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych)
 • PN-M-69009 (Spawalnictwo -- Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział)

 

Współpracujemy z następującymi jednostkami:

 • Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
 • TUV SUD
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Transportowy Dozór Techniczny (TDT)

oraz innymi, które wybiorą Państwo dla swojej firmy w celu certyfikacji systemu zapewnienia jakości.

 

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również pomoc w kwalifikowaniu technologii spawania w oparciu o normę PN-EN ISO 15614-1 i PN-EN ISO 17660-1. Technologie w zależności od potrzeb kwalifikowane są przez jednostki notyfikowane takie jak Urząd Dozoru Technicznego (UDT), TUV SUD, Transportowy Dozór Techniczny (TDT) lub inną wybraną przez Państwa.

 

Etapy kwalifikowania technologii obejmują:

 • Opracowanie przez spawalnika pWPS-a (Wstępnej Instrukcji Technologicznej Spawania)
 • Przygotowanie złącza próbnego,
 • Wykonanie badań niszczących i nieniszczących,
 • Wystawienie przez jednostkę notyfikowaną protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR

 

Na podstawie WPQRów opracowanie są później instrukcji technologicznej spawania – WPS.

Wg. norm technologie kwalifikowane są w określonym zakresie grubości oraz w przypadku rur średnic. Nasi specjaliści pomogą Państwu dobrać najbardziej optymalny zakres co pozwoli ograniczyć ich liczbę, a tym samym koszty ich wdrożenia.

 


© GKU 2000
projekt Grupa Sart